DISCLAIMER

Deze website is bedoeld om informatie te geven over het project Hanzetoren van Heijmans Vastgoed B.V. De informatie is zo volledig mogelijk weergegeven. Bepaalde aspecten in het plan kunnen nog veranderen. Heijmans Vastgoed B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden die ten gevolge van het gebruik van deze website kan worden veroorzaakt. Er kunnen eveneens geen rechten worden ontleend aan de op deze website gepresenteerde informatie.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Heijmans Vastgoed B.V. en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Heijmans Vastgoed B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.hanzetoren.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.